MT5900/6000 module – assembly diagram for White’s XL PRO

The figure shows PCB White's XL PRO. 
A - Pin7 U25-TL064 DC_VDI
B - Pin(-) C87-470nF -7.5V
C - Pin(+) C90 GND
D - Pin9 U9-HCF4053 AG cut the wire on PCB!
E - Pin(+) C87-470nF +7.5V
F - Pin11 U9-HCF4053 DGDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *